Melding van de maand

TRIP besteedt regelmatig aandacht aan een melding (recent of uit ons archief) die opvallend, leerzaam, bijzonder goed gedocumenteerd of anderszins de moeite waard is om door een breder publiek dan alleen de medewerkers van bureau TRIP bekeken te worden. Wanneer u een melding indient die u graag via deze rubriek met anderen wilt delen dan wordt u vriendelijk verzocht om hierover contact op te nemen met de medewerkers van het bureau via info@tripnet.nl. Ook reacties op een casus in deze rubriek zijn op het zelfde e-mailadres welkom.