juli 2011

Patiënt X, een man van 75 jaar is opgenomen op de longafdeling ivm longca. Pat X, bloedgroep A pos, krijgt een A pos EC wegens chronisch symptomatische anemie. Een uur na toediening (ruim zes uur na start van de transfusie) krijgt pat X een koude rilling (KR), er is een temperatuursstijging van meer dan 2ºC, tevens wordt er tensiestijging, tachycardie en cyanose waargenomen. 20 minuten later is pat X ook kortademig en na nog een ½ uur is pat X tevens verward.

Er wordt geen serologische verklaring voor de reactie gevonden.

Naar aanleiding van de TR zijn geen bloedkweken afgenomen of biochemische bepalingen gedaan.

Uitslag X-thorax:

Toename sluiering linker midden en onderveld passend bij toename pleuravocht. Hartgrootte en vaattekening normaal. DD alveolaire consolidatie beeld obv bekende longmaligniteit. Geen verdenking TRALI of volumeoverbelasting.

TRIP ontvangt een melding van deze reactie voor meldcategorie NHTR, ernst 2, imputabiliteit waarschijnlijk.

Tachycardie is een gebruikelijk begeleidend verschijnsel bij temp.stijging. Bij preëxistente longpathologie kan een snelle temp.stijging natuurlijk gepaard gaan met enige (toename van) dyspnoe. Tevens kan vooral bij kinderen en bejaarden hoge koorts aanleiding zijn tot ijlen/verwardheid. Het is echter opvallend in deze casus dat de KR en temp.stijging geruime tijd voor het ontstaan van de andere symptomen zijn waargenomen. Helaas is de tensiestijging niet verder gespecificeerd en is ook het verdere verloop van de reactie niet beschreven.

Prominente aanwezigheid van dyspnoe en/of symptomen van O2 gebrek (bv cyanose), sterke tensiestijging, het verkrijgen van een positieve bloedkweek na Tf en afwijkend reactieverloop (bv. temp.stijging langer dan 2 uur na Tf, koorts langer aanhoudend dan 24 uur na Tf) zijn allemaal op zich al redenen om af te moeten zien van meldcategorie NHTR op basis van de TRIP definitie.

In overleg met de melder is de reactie uiteindelijk geregistreerd als overige reactie, graad 2, imputabiliteit waarschijnlijk.