Op dit moment is er een revisie EU wetgeving over bloed, weefsels en cellen, waarvan het voorstel reeds is gepubliceerd.

Richtlijn 2002/98/EG
ook wel Europese bloedrichtlijn genoemd

Richtlijn 2004/33/EG
bepaalde technische voorschriften voor bloed en bloedbestanddelen

Richtlijn 2005/61/EG
de traceerbaarheidsvoorschriften en de melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen

Richtlijn 2005/62/EG
communautaire normen en specificaties inzake een kwaliteitszorgsysteem voor bloedinstellingen

Richtlijnen 2009/135/EG2011/38/EU2014/110/EU2016/1214
aanvullende specifieke technische eisen