Stichting TRIP

20e jaar hemovigilantie dataverzameling

10e NVB-TRIP symposium

TRIP Infographic vervangt gemengd hemo- en biovigilantierapport

Tool pretransfusie beoordeling TACO voor artsen zakkaartjeapp
Tool monitoren patiënt met verhoogd risico op TACO voor verpleegkundigen zakkaartjeapp

Nieuw digitaal meldsysteem (hemovigilantie en biovigilantie)

TRIP statuten aangepast: Transfusie en Transplantatie Reacties in Patiënten

Eerste TRIP rapport Weefselvigilantie

Eerste Biovigilantie symposium

TRIP digitaal meldsysteem hemovigilantie

Start pilot weefselvigilantie (biovigilantie)

Eerste TRIP rapport (hemovigilantie; gegevens 2003)

Eerste Hemovigilantie symposium

Start hemovigilantie

Subsidie ontvangen (Ministerie van VWS) voor bureau

TRIP (Transfusie Reacties in Patiënten) opgericht

Financiën

De hemovigilantie activiteiten van TRIP worden bekostigd door het Ministerie van VWS, verrekend via de prijs voor bloedproducten. De activiteiten met betrekking tot biovigilantie worden bekostigd middels een dienstverlenings-overeenkomst met het Ministerie van VWS.

Dagelijks Bestuur

Peter te Boekhorst

Voorzitter

Daan van de Kerkhof

Secretaris

Karen de Vooght

Penningmeester

Raad van Advies

  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
  • Raad van Bestuur Sanquin

Beschermvrouwe

Mw. Drs. E.J.G.M. Six – Barones van Voorst tot Voorst

TRIP Affiliaties

Organisaties vertegenwoordigd bij oprichting TRIP, TRIP Hemovigilantie en/of Biovigilantie Advieskamer

BISLIFE Foundation
Euro Tissue Bank
Nederlands-Belgische Vereniging voor Kunstmatige inseminatie
Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Nederlandse Transplantatie Stichting
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
Sanquin Unit Transfusiegeneeskunde
Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek
Vereniging voor Klinische Embryologie
Vereniging Klinische Genetica Nederland
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Werkgroep Stamcellaboratoria Nederland

TRIP organisatie