In de volgende handleiding vindt u alle informatie voor het melden van voorvallen en bijwerkingen die betrekking hebben op menselijk lichaamsmateriaal in het TRIP meldsysteem. Tevens vindt u hier informatie over het aanleveren van jaarcijfers.

Handleiding
(versie december 2019)

Voor vragen, op- en aanmerkingen en commentaren met betrekking tot biovigilantie en de meldingsprocedure kunt u contact opnemen met: info@tripnet.nl.