Casus 1
Het klinisch chemisch laboratorium ontvangt 2 buizen bloed en een aanvraag voor Hb- en bloedgroepbepaling voor patiënt A. De bloedgroep van patiënt A blijkt nog niet bekend in het lab.systeem, patiënt A mag echter niet opnieuw geprikt worden voor een 2e bloedgroepbepaling omdat er inmiddels is gestart met trombolyse. De analist die de 1e bloedgroepbepaling heeft gedaan zoekt de Hb-buis van dezelfde afnametijd terug en wil deze buis voor de 2e bloedgroepbepaling gebruiken.

1. Is dat (volgens uw lab protocol) toegestaan?

Casus 2
Arts vraagt secretaresse om een aanvraag te maken voor erytrocytenconcentraat (EC) voor patiënt X. Het lab heeft nog geen geldige irregulaire antistofscreening van patiënt X. Het Hb-buisje van patiënt X wordt teruggezocht en gebruikt voor dit onderzoek, de screening blijkt negatief en het EC kan T&S worden uitgegeven.

2. Is dat (volgens uw lab protocol) toegestaan?

Het EC wordt opgehaald, de controle bij uitgifte vindt plaats met een etiket van patiënt X dat de secretaresse heeft meegegeven aan de verpleegkundige. Alles wordt goed bevonden. Terug op de afdeling wil de verpleegkundige die de zorg heeft voor patiënt X het EC gaan aansluiten, op het moment van identificatie van de patiënt wordt echter duidelijk dat het EC voor een andere patiënt X is bedoeld. Er blijken op de afdeling 2 patiënten X aanwezig te zijn: de heer X en mevrouw X-Y. De aanspreeknamen zijn gelijk, de voorletters en geboortedatum verschillend. Het EC wordt direct retour gebracht naar het lab. Bij de (eerste) aanvraag zijn per abuis de gegevens van de verkeerde patiënt X gebruikt. Vervolgens worden alle stappen voor de juiste patiënt X uitgevoerd en kan een geschikt EC worden toegediend.

Bespreking
In beide casus speelt terugzoeken van een Hb-buisje voor uitvoeren van ander onderzoek een rol. Het lijkt een pragmatische aanpak om nog een keer prikken voor de patiënt te vermijden. Maar brengt het ook extra risico’s met zich mee? TRIP hoort graag uw mening.

Reacties s.v.p. opsturen naar a.v.tilborgh@tripnet.nl