TRALI of TACO?

Een 20 jarige man is opgenomen met een sikkelcelcrise. Hij krijgt zuurstof toegediend (saturatie 95% bij 5 liter O2); in verband met zijn lage Hb wordt besloten tot transfusie van 2 EC’s. De transfusie wordt gestart om 14:00 uur. Na toediening van de tweede eenheid, ongeveer 4 uur later, ontstaat acute dyspnoe met saturatie dalend tot 67% en pijn in de borststreek.

De X-thorax toont bilateraal pleuravocht met gegeneraliseerd alveolaire consolidaties. Hij wordt opgenomen op de IC, maar niet beademd. De X-thorax van een dag vóór transfusie vertoont geen bijzonderheden. Serologie vertoont geen bijzonderheden. Kweken van de eenheden vertonen geen groei.

Bij de donoren wordt onderzoek gedaan naar HLA-antistoffen: deze worden niet aangetoond.

TRIP melding: TRALI, ernstgraad 2 en imputabiliteit mogelijk.

Bij bespreking van deze melding op de Expert meeting is de X-thorax beschikbaar en hierbij valt op dat de hartschaduw vergroot is. Navraag leert dat deze patiënt in verband met de sikkelcelcrise ook een vochtinfuus heeft gekregen. Tijdens zijn verblijf op de IC krijgt patiënt diuretica toegediend. Hierna is de patiënt hersteld. Het thoraxbeeld van 2 dagen later vertoont eveneens sterke verbetering.

Op basis van deze extra informatie wordt de categorie aangepast naar volume overbelasting. Een volume overbelasting leek in eerste instantie niet de meest voor de hand liggende diagnose bij deze jonge patiënt. Hieruit blijkt dat naast klinische informatie en onderzoeksuitslagen ook ingestelde therapie en de reactie hierop belangrijke aanvullende informatie is bij een TRIP melding.