oktober 2015

Een 24-jarige patiënt die is opgenomen voor een chemokuur wegens acute myeloïde leukemie moet een trombocyten transfusie krijgen. Er wordt een ABO rhesus identiek gepoold trombocytenconcentraat in plasma toegediend (PREPAReS trombo’s). Na inlopen van ongeveer de halve eenheid krijgt de patiënt heftige jeuk/branderig gevoel en urticaria over het hele lichaam.

De transfusie wordt stopgezet en er wordt Tavegil toegediend. Controle van pols, tensie en temperatuur laat geen bijzonderheden, met name geen tensiedaling zien (RR voor transfusie 100/60, bij reactie 106/61). Kort daarna wordt patiënt rillerig en krijgt druk op de oren en een gevoel van zwelling in de keel. Patiënt krijgt nog 100 mg hydrocortison i.v. en toediening van de trombocyten wordt ongeveer 30 minuten na aanvang definitief gestaakt.

Patiënt herstelt met deze maatregelen vlot van de reactie. De Tavegil wordt nog enkele dagen gecontinueerd à 1 mg per dag. Aanvullende maatregelen of nader onderzoek wordt onnodig geacht. Er is een goede opbrengst van de halve eenheid trombo’s (trombocyten 10 => 37).

De reactie wordt aan TRIP gemeld:

Anafylactische reactie, ernstgraad 2, imputabiliteit waarschijnlijk

Bespreking

Deze casus toont het belang van goede bewaking en snel handelen bij een reactie en tevens dat daling van de tensie niet vereist is om een transfusiereactie te classificeren als anafylactische reactie. Een snel en heftig beloop en verschijnselen die wijzen op zwelling in de keelholte maken het aannemelijk dat de reactie anafylactisch van aard is. Bij snel couperen van de symptomen kan de reactie beperkt blijven tot verschijnselen die niet direct levensbedreigend zijn.