mei 2016

Deze keer eens een andere melding van de maand: een quiz waarbij u zich moet verplaatsen in de positie van de analist die een aanvraag voor transfusie binnenkrijgt. Hoe zou u de aanvraag afhandelen? Volgende maand zal besproken worden hoe het in het meldende ziekenhuis werd afgehandeld en welk soort melding er over de casus is ingediend bij TRIP.

Selecteert u wel of niet een bestraald erytrocytenconcentraat voor de patiënt of kunt u dat nog niet beslissen?

TRIP stelt het op prijs als u uw antwoorden met ons wilt delen. Stuur a.u.b. dit antwoordformulier als bijlage per e-mail naar bovenstaand adres.

 

Patiënt A, een hemato-oncologie patiënt, heeft in het verleden een SCT ondergaan. In het lab.systeem is toen een aantekening geplaatst: patiënt dient bestraalde bloedproducten te krijgen. Ruim 2 jaar later wordt er een aanvraag voor erytrocytentransfusie voor patiënt A ontvangen door het lab. De behandelaar heeft op de aanvraag niet vermeld dat het bloedproduct bestraald moet zijn. Het lab.systeem geeft aan dat er bestraalde bloedproducten moeten worden uitgegeven voor patiënt.

 

Voor patiënt B, wordt van de afdeling interne geneeskunde een aanvraag voor erytrocytentransfusie ontvangen door het lab. Indicatie: chronisch symptomatische anemie. Er is geen bestraald bloedproduct aangevraagd en in het lab.systeem staat (nog) geen vermelding dat patiënt bestraalde bloedproducten dient te krijgen.

 

Patiënt C, een patiënt met AML, is net overgeplaatst van ZH1 naar ZH2. Er is gestart met chemotherapie ter voorbereiding op een autologe stamceltransplantatie. Het lab ontvangt een aanvraag voor erytrocytentransfusie voor patiënt C, de aanvrager heeft hierop aangekruist dat de bloedproducten bestraald moeten zijn. In het lab.systeem is (nog) geen vermelding dat patiënt bestraalde bloedproducten dient te krijgen.

 

Patiënt D, een patiënt met non-Hodgkin lymfoom, wordt op de afdeling interne geneeskunde behandeld met immunosuppressiva (ten tijde van aanvraag is dit niet bekend op het lab). Er wordt een erytrocytentransfusie aangevraagd, de behandelaar heeft op de aanvraag niet aangekruist dat de bloedproducten bestraald moeten zijn. In het lab.systeem staat (nog) geen vermelding dat patiënt bestraalde bloedproducten dient te krijgen.

 

Patiënt E, een patiënt met multiple myeloom, wordt behandeld met chemotherapie en moet een erytrocytentransfusie krijgen. Het lab ontvangt een aanvraag, hierop is niet aangekruist dat de bloedproducten bestraald moeten zijn en ook in het lab.systeem staat (nog) geen vermelding dat patiënt bestraalde bloedproducten dient te krijgen. In voorraad is onder andere een compatibel, bestraald erytrocytenconcentraat waarvan de uiterste toedieningsdatum bijna verloopt.