oktober 2016

Een 67-jarige patiënt is opgenomen op de Acute Opname en Diagnostiek Afdeling (AODA) voor analyse anemie, naar later blijkt op basis van gemetastaseerd rectumcarcinoom. Bij een Hb van 5,5 mmol/L wordt  transfusie met één erytrocytenconcentraat (EC) gegeven.

Na volledig inlopen van het bloedproduct wordt patiënt in toenemende mate kortademig en er wordt een milde temperatuurstijging tot 38,6°C geconstateerd. De toestand van patiënt verslechtert dermate dat overplaatsing naar de intensive care noodzakelijk wordt. Er ontstaat een reanimatiesituatie, patiënt wordt geintubeerd en gedurende enige tijd beademd. Er wordt furosemide 80 mg i.v. gegeven waarna een urineproductie van 2,8 L volgt. De toestand van patiënt verbetert vlot en ongeveer 36 uur later kan patiënt terug naar de verpleegafdeling.

Bij onderzoek naar de reactie worden de volgende bijzonderheden gevonden:

X-thorax

Pleuravocht beiderzijds met versterkte vaattekening, rechts meer dan links. Kerleylines links lateraal en bronchial cuffing in de bovenvelden. Cor niet vergroot. Mediastinum superius niet verbreed. Alveolaire consolidatie rechts basaal. Conclusie: beeld waarschijnlijk passend bij decompensatio cordis, onderliggend infiltraat rechts niet uit te sluiten.

NT-proBNP 3746 pmol/L (ca. 12 uur na reactie)

TRALI onderzoek Sanquin: de donor blijkt positief voor HLA antistof tegen een HLA antigeen dat aanwezig is bij ontvanger (HLA-DR4)

De reactie is geregistreerd in meldcategorie Volume overbelasting, ernst 3, imputabiliteit waarschijnlijk.

Bespreking:

Deze casus illustreert het belang van vermelden van het basislijden, de actuele klinische situatie van een patiënt en de tijdlijn van de gebeurtenissen.

In deze casus wordt gedacht aan TRALI en TACO, er zijn argumenten voor beide meldcategorieën maar het verloop van de reactie (vlotte verbetering na ruime urineproductie) en de bevindingen van de X-thorax hebben aannemelijk gemaakt dat het beeld veroorzaakt is door volume overbelasting.