maart 2016

Een 60-jarige hemato-oncologie patiënt krijgt op de afdeling dagbehandeling profylactisch transfusie met 2 erytrocytenconcentraten (EC). Het 1e EC is zonder problemen toegediend en om 16:00 uur wordt de 2e EC gestart. Ongeveer 45 minuten later, wanneer de zak bijna volledig is ingelopen, krijgt patiënt hartkloppingen en voelt zich niet lekker. Er wordt een temperatuurstijging van meer dan 2°C geconstateerd en de bloeddruk is iets verhoogd.

De transfusie wordt gestaakt en onderzoek naar de reactie, onder andere bloedkweken, wordt ingezet. Patiënt krijgt 2 mg Tavegil. Er wordt een ECG gemaakt waarop geen bijzonderheden worden gezien. ’s Avonds voelt patiënt zich weer beter en de temperatuur is gedaald. In overleg met de behandelend arts mag patiënt naar huis met de afspraak dat er contact moet worden opgenomen wanneer er opnieuw klachten of koorts optreden.

De volgende dag wordt een positieve kweekuitslag van de bloedkweek van patiënt geconstateerd en niet veel later blijkt ook de kweek van het restant van het bloedproduct positief. In alle kweken worden dezelfde bacteriesoorten aangetoond: Streptococcus anginosus species en Staphylococcus epidermidis (CNS). Het is aannemelijk dat de bacteriën vanuit het bloedproduct op de ontvanger zijn overgedragen.

Voor zover bekend heeft de patiënt geen klachten meer gehad en is er geen behandeling met antibiotica nodig geweest. Bij de eerst volgende controle ongeveer 1 week later bleek de bloedkweek van patiënt negatief te zijn. Er mag vanuit gegaan worden dat de eigen afweer van patiënt de bacteriëmie adequaat heeft bestreden.

De reactie is aan TRIP gemeld: Post-transfusie bacteriëmie/sepsis met nevencategorie Bacteriële contaminatie bloedproduct, imputabiliteit waarschijnlijk en ernstgraad 1.

In de bespreking met TRIP experts is geconcludeerd dat in dit geval waarschijnlijk sprake is geweest van Transfusion Transmitted Bacterial Infection (TTBI).