Een tachtigjarige man krijgt erytrocytentransfusie wegens anemie bij beenmergfalen. Al voor transfusie is er een beeld van milde decompensatio cordis daarom is een inlooptijd van 4 uur afgesproken en moet patiënt na inlopen van elke eenheid Lasix intraveneus toegediend krijgen.

Ongeveer 1½ uur na start van de transfusie, er is ca. 75 mL toegediend, wordt patiënt kortademig en is er een lichte saturatiedaling (99% => 95%). Er wordt een X-thorax gemaakt en hierop wordt een beeld passend bij overvulling gezien. De transfusie wordt gestaakt en er wordt 20 mg Lasix intraveneus gegeven. Hierna volgt een urineproductie van 600 mL (via blaaskatheter) en volledig herstel van de reactie.

De behandelaar realiseert zich op dat moment niet dat het een TACO (Transfusion Associated Circulatory Overload), volume overbelasting in relatie met transfusie, of een ander type transfusiereactie kan betreffen Het transfusielaboratorium ontvangt pas op een later tijdstip de melding en daarom is geen verder laboratoriumonderzoek naar de reactie ingezet.

Was deze reactie te voorkomen geweest?