november 2016

Een 85-jarige vrouw is opgenomen op de afdeling chirurgie wegens een collumfractuur. Zij is bekend met cryptogene levercirrose en splenomegalie. De trombocytentelling levert een uitslag op vanen omdat patiënte tevens antistolling gebruikt wordt preoperatief transfusie met een trombocytenconcentraat voorgeschreven. Begin van de middag wordt de transfusie gestart, tijdens het inlopen krijgt patiënte een koude rilling en er wordt een temperatuurstijging geconstateerd. Zij maakt een wat verwarde indruk en klaagt over misselijkheid. Daarnaast valt op dat zij gaat hoesten, kortademig is en dat haar stem hees klinkt. De transfusie wordt na inlopen van ongeveer 200 mL gestaakt. Er wordt Tavegil gegeven en daarna voelt patiënte zich beter.

Controle vitale functies

Bij start transfusie

Bij koude rilling

14:30 uur

Na koude rilling

Volgende ochtend

11:00 uur

Temperatuur

36.9

38,8

39,6

39,2

Pols

60

80

61

61

Tensie

141/57

130/70

137/58

146/77

O2-saturatie

97

98

98

Bij onderzoek naar de transfusiereactie worden de volgende bijzonderheden gevonden:

X-thorax 15:13 uur
Vraagstelling: Dyspnoe, koorts. Infiltraat? Overvulling?
Beoordeling: Slank mediastinum superius. Bol cor. Hili slank. Vaattekening chronisch wat druk.

Geen omschreven infiltraat. Geen pleuravocht.

Bacteriologie
Bloedkweek patiënt: positief voor Staphylococcus hominis (1 van 6 flesjes)
Kweek restant trombocyten: negatief
De medisch microbioloog van het ziekenhuis oordeelt dat de positieve bloedkweek van patiënte moet worden beschouwd als contaminatie bij afname van de kweek.

De volgende ochtend hoest patiënte nog steeds en de dyspnoe is ongewijzigd, dan wordt het beeld als pneumonie beoordeeld en behandeld. Drie dagen later kan patiënte geopereerd worden (THP), tijdens OK wordt er zonder problemen nogmaals een transfusie met trombocytenconcentraat toegediend. In de dagen na de operatie zijn er weer perioden met dyspnoeklachten waarvoor patiënte meerdere malen furosemide krijgt. Een X-thorax van 2 dagen na operatie laat echter geen overvullingsbeeld of andere verklaring voor de klachten zien: slank hart en mediastinum, hili en longvaattekening normaal. Geen haarden of infiltraten. Geen pneumothorax. Ongeveer 2 weken na opname is mevrouw volledig hersteld en kan zij huiswaarts.

 

TRIP is benieuwd naar uw mening. Hoe zou u deze reactie indelen?

Meldcategorie:

Nevencategorie:

Imputabiliteit:

Ernst:

Uw beoordeling s.v.p. opsturen naar a.v.tilborgh@tripnet.nl