Het klinisch chemisch laboratorium krijgt in de avonduren van de afdeling urologie een verzoek om bloed af te komen nemen voor een bloedkweek in verband met een transfusiereactie. Het blijkt een 75-jarige patiënt met een bloeding na een urologische ingreep te betreffen, waarbij kort na inlopen van een erytrocytenconcentraat een koude rilling (KR) is waargenomen. De analist neemt 2 bloedkweekflesjes af. Het lege zakje van het EC en het transfusiebegeleidingsformulier worden mee teruggenomen naar het laboratorium.

Dan vraagt de analist zich af of er ook een buis bloed voor onderzoek transfusiereactie (herhaling bloedgroep/bloedgroepserologie en bepaling hemolyseparameters) bij deze patiënt had moeten worden afgenomen. Op het formulier is uitsluitend de KR vermeld, er is geen temperatuurstijging aangegeven en er zijn geen andere symptomen ingevuld.

Verplaats u in de positie van de analist. Wat zou u doen?

Zijn er in uw werkafspraken; SOP; handleiding; protocol of dergelijke voor analisten aanwijzingen te vinden over hoe te handelen in een vergelijkbare situatie?

Reacties s.v.p. opsturen naar a.v.tilborgh@tripnet.nl