Is dat TAD?

Een 61-jarige vrouwelijke patiënt met een auto-immuun aandoening waarvoor zij in het verleden behandeld is met (autologe) stamceltransplantie, krijgt een eenheid rode bloedcellen wegens symptomatische anemie (dd anemie bij chronische ziekte vs ijzergebrek). Na inlopen van de eenheid in 4 uur tijd is de lichaamstemperatuur gestegen met meer dan 2 °C tot 39,5 °C en is zij dyspnoïsch met een zuurstofsaturatie van 80%. De bloeddruk voorafgaand aan transfusie was 102/66 mm Hg en is bij de reactie gestegen tot 133/85. Het SIT team dient 50 mg IV hydrocortison en zuurstof toe en zij wordt overgeplaatst naar de IC. De X-thorax (ongeveer een uur na optreden van verschijnselen) toont geen afwijkingen aan hart en longen. De zuurstoftoediening kon snel worden afgebouwd; vier uur na waarnemen van de reactie was de saturatie hersteld tot 96% zonder extra zuurstof; een tensie van 119/75 werd gemeten. Bloedgroepserologie, hemolyseparameters, bloedkweken en een kweek op het restant van de eenheid vertoonden geen bijzonderheden. De patiënte is de volgende ochtend van de IC ontslagen naar de verpleegafdeling.

Bespreking
Patiënte heeft ongeveer een jaar eerder, na een erytrocytentransfusie een (minder ernstige) reactie vertoond met temperatuurstijging, koude rillingen, tensiestijging, hoofdpijn en dyspnoe gecombineerd met roodheid van de huid, waardoor die reactie geduid is als allergisch. Bij deze reactie zijn er geen huidverschijnselen waargenomen, er zijn geen aanwijzingen voor TRALI of TACO op de thoraxfoto en aanvullend onderzoek levert ook geen bewijs voor hemolyse of bacteriëmie op, daarom is geoordeeld dat meldcategorie TAD het meest passend is. Patiënte heeft tussen deze twee reacties transfusies gehad die zonder complicaties verlopen zijn en ook na deze reactie heeft zij nog transfusies gehad die zonder complicaties verlopen zijn. Er is geen onderzoek gedaan naar HLA-antistoffen of anti-IgA.

TRIP melding: TAD, ernstgraad 2, imputabiliteit mogelijk