Melding van de Maand 2022 – 7: Transfusie en dan een reactie; was de transfusie achteraf wel nodig?

 

Casus
Een vrouw van in de 70 met microcytaire anemie ontvangt een erytrocytenconcentraat wegens chronische symptomatische anemie. De transfusie loopt vroeg in de avond in 2 uur in. Na het einde wordt een temperatuurstijging waargenomen van 2 graden Celsius t.o.v. de meting voor transfusie. Zij krijgt paracetamol met goed resultaat en gaat de volgende ochtend met ontslag. Herhaling van de bloedgroepserologie, hemolyseparameters, bloedkweek en kweek op de eenheid leveren geen bijzonderheden op.

TRIP melding: Niet-hemolytische transfusiereactie, ernstgraad 1, imputabiliteit mogelijk

 

Bespreking
TRIP wil melders niet overbelasten door alle gegevens bij elke melding te vragen. In dit geval zijn wel vragen gesteld, omdat het leek alsof de patiënt mogelijk opgenomen was wegens de reactie met temperatuurstijging (dan zou er sprake zijn van ernstgraad 2). Het antwoord hierop luidde dat de patiënt opgenomen was voor verder onderzoek naar haar microcytaire anemie.

Microcytaire anemie, passend bij ijzergebreksanemie, wil men veelal behandelen door toedienen van ijzer, oraal of per infuus, en indien mogelijk door behandelen van de oorzaak van het ijzergebrek. In dit geval bleek er sprake te zijn van Hb van 3,6 mmol/L en was de patiënt al drie maanden moe en kortademig. Op basis van die informatie was er duidelijk een transfusie-indicatie. De klinisch chemicus van het meldende ziekenhuis bevestigde dat het laboratorium bij twijfel over de transfusiebehoefte, contact zoekt met de voorschrijvend arts.

Is dat in uw ziekenhuis ook zo goed geregeld? TRIP hoort het graag! U kunt uw reactie of eventuele vragen richten aan j.heijnen@tripnet.nl