Heeft de patiënt een transfusiereactie? Vervolg
In de MvdM van februari zijn 2 reacties beschreven die in een tijdsbestek van ongeveer 1 jaar bij dezelfde patiënt werden waargenomen (zie eventueel de beschrijving van de meldingen onder de bespreking). Aan u is de vraag gesteld hoe u ze zou beoordelen voor wat betreft:

  1. Transfusiereactie?
  2. Meldcategorie?
  3. Imputabiliteit?

Bespreking
TRIP heeft onder andere het volgende antwoord ontvangen waarin kort en bondig de keuzes worden toegelicht:

1.1       ja
1.2       Overig, temp niet genormaliseerd binnen 24 uur
1.3       mogelijk, omdat de tempstijging ook door UWI of pneumonie kan komen

2.1       ja
2.2       TACO, erg snelle toediening, kortademigheid is geconstateerd, furosemide heeft effect en de X thorax lijkt te laat te zijn gemaakt
2.3       waarschijnlijk

In beide gevallen is er een tijdsrelatie met transfusie en kan een transfusiereactie niet worden uitgesloten. Voor de reacties zijn in dit antwoord de keuzes gemaakt die het best passen bij de TRIP definities van de meldcategorieën. In het eerste geval is op basis van het beloop van de temp geoordeeld dat niet aan de criteria voor NHR wordt voldaan en er zijn onvoldoende aanwijzingen en onderbouwing voor een andere meer specifieke meldcategorie. In het tweede geval is er voldoende onderbouwing voor meldcategorie TACO: patiënt wordt kortademig, bij lichamelijk onderzoek zijn er afwijkingen passend bij longoedeem (crepitaties) en ontwatering geeft verbetering.

Opvallend in de 2e casus is nog de Hb stijging van 5,7 naar 6,8. Het is aannemelijk dat er geen indicatie (meer) was voor het 2e EC en dit niet zou zijn aangevraagd als er na inlopen van het 1e EC eerst een Hb-controle zou zijn gedaan. Hierover heeft echter niemand een opmerking gemaakt.

melding 1
Er zijn bij een Hb van 3,7 mmol/L 2 EC’s aangevraagd voor patiënt. Het 1e EC loopt in ruim 4 uur tijd zonder problemen in, maar bij afsluiten wordt een temperatuurstijging van 37,3 naar 38,5 °C geconstateerd, pols en tensie zijn onveranderd stabiel.

voor transfusie bij 5 -10 minuten controle
Temperatuur (°C) 37,3 37,4
Tensie (mmHg) 99/51 100/50
Pols (sl/min) 80 73

Het 2e EC wordt uitgesteld en in overleg met de behandelend arts wordt paracetamol gegeven. De temperatuur stijgt echter nog door tot 38,6 °C en ook de volgende dag heeft patiënt nog koorts. Het lab.onderzoek dat is ingezet naar aanleiding van de reactie (bloedgroepserologie, hemolyseparameters en kweken van EC en bloed patiënt) levert geen bijzonderheden op. Op de X-thorax die de volgende dag wordt gemaakt zijn aanwijzingen voor pneumonie en er wordt een urineweginfectie aangetoond. Behandeling met antibiotica wordt gestart en er volgt voorspoedig herstel.

melding 2
Er zijn 2 EC’s aangevraagd voor patiënt bij een Hb van 5,7 mmol/L. Preventief is 20 mg furosemide toegediend en het 1e EC wordt in ongeveer 2 uur tijd volledig toegediend zonder temperatuurstijging (temp voor 37,1°C, na 37,2°C) of andere bijzonderheden. Aansluitend wordt het 2e EC toegediend, tijdens het inlopen (na ongeveer 15 minuten) wordt patiënt in toenemende mate kortademig. De O2-saturatie wordt gemeten en blijkt 96%. Bij auscultatie van de longen worden beiderzijds crepitaties gehoord. Transfusie van het 2e EC wordt definitief gestaakt. Patiënt krijgt 20 mg furosemide waarop een ruime diurese volgt en de dyspnoe afneemt. Er is enige tijd na de reactie een X-thorax (AP, zittend) gemaakt met als uitslag: “De hartgrootte en vaattekening zijn binnen de norm. Geen pleuravocht, longvelden verder helder”. De conclusie van de radioloog luidt: “geen evidente overvulling”. Het lab.onderzoek dat is ingezet naar aanleiding van de reactie (bloedgroepserologie, hemolyseparameters en kweken van EC en bloed patiënt) levert geen bijzonderheden op. Het Hb is gestegen naar 6,8 mmol/L en patiënt mag huiswaarts.

 

Reacties s.v.p. opsturen naar a.v.tilborgh@tripnet.nl