juli 2012

Patiënt X, een cardiaal belaste man van 95 jaar, heeft i.v.m een heupfractuur een total hip operatie ondergaan. Wegens een laag Hb (4,6 mmol/l) worden enkele dagen na de operatie 2 EC’s voor hem aangevraagd. De pretransfusie controles leveren normale waarden op, o.a. een temperatuur van 37,2 °C. Het 1e EC loopt in ongeveer 3 uur tijd in, de controles bij afsluiten van de transfusie leveren eveneens geen bijzonderheden op, temperatuur 37,7 °C. Aan het eind van de middag, ongeveer 30 minuten na afsluiten van de 1e transfusie geeft patiënt X aan dat hij misselijk is en wordt een temperatuur van 38,2 °C geconstateerd.

’s Avonds om 19:00 uur worden de controles voor de 2e transfusie uitgevoerd, de temperatuur van patiënt X is nog steeds licht verhoogd: 38,1 °C. Transfusie van het 2e EC wordt gestart, na inlopen van ongeveer 30 ml wordt patiënt X kortademig. Zijn O2-saturatie is gedaald naar 89%. De transfusie wordt in overleg met de behandelend arts afgebroken. Patiënt X krijgt Lasix iv toegediend, waarop een goede diurese volgt en de kortademigheid afneemt.

Het Hb van patiënt X is ondanks voortijdig beëindigen van de 2e transfusie toch voldoende gestegen (6,0 mmol/l), zodat er geen verdere transfusie noodzakelijk wordt geacht. Na een normale opnameduur kan patiënt X in goede conditie worden ontslagen uit het ziekenhuis.

Er wordt melding gedaan van 2 transfusiereacties:

1e EC: Milde niet-hemolytische koortsreactie, mogelijk, ernst 1

2e EC: Volume overbelasting, waarschijnlijk, ernst 1

Het is opvallend dat in de TRIP registratie vaak temperatuursverhoging al dan niet met KR bij de symptomen van een TACO melding genoemd wordt. Hierbij is over het algemeen niet te achterhalen of de temperatuurstijging tegelijkertijd met de symptomen van TACO is ontstaan of dat, zoals in deze casus, de temperatuurstijging voorafging aan de symptomen van volume overbelasting. Het kan nuttig zijn om te trachten meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen temperatuurstijging en volume overbelasting bij transfusiereacties.