Heeft de patiënt een transfusiereactie?

Een hoog bejaarde patiënt, bekend met chronische anemie waarvoor geen verdere diagnostiek wordt gewenst, krijgt bij laag Hb met enige regelmaat transfusie met erytrocytenconcentraat (EC). In een tijdsbestek van ongeveer 1 jaar heeft patiënt hierbij twee maal een reactie gehad

melding 1
Er zijn bij een Hb van 3,7 mmol/L 2 EC’s aangevraagd voor patiënt. Het 1e EC loopt in ruim 4 uur tijd zonder problemen in, maar bij afsluiten wordt een temperatuurstijging van 37,3 naar 38,5 °C geconstateerd, pols en tensie zijn onveranderd stabiel.

voor transfusie bij 5 -10 minuten controle
Temperatuur (°C)

37,3

37,4

Tensie (mmHg)

99/51

100/50

Pols (sl/min)

80

73

Het 2e EC wordt uitgesteld en in overleg met de behandelend arts wordt paracetamol gegeven. De temperatuur stijgt echter nog door tot 38,6 °C en ook de volgende dag heeft patiënt nog koorts. Het lab.onderzoek dat is ingezet naar aanleiding van de reactie (bloedgroepserologie, hemolyseparameters en kweken van EC en bloed patiënt) levert geen bijzonderheden op. Op de X-thorax die de volgende dag wordt gemaakt zijn aanwijzingen voor pneumonie en er wordt een urineweginfectie aangetoond. Behandeling met antibiotica wordt gestart en er volgt voorspoedig herstel.

Hoe zou u deze reactie beoordelen?

1.1       Transfusiereactie?

1.2       Meldcategorie?

1.3       Imputabiliteit?

melding 2
Er zijn 2 EC’s aangevraagd voor patiënt bij een Hb van 5,7 mmol/L. Preventief is 20 mg furosemide toegediend en het 1e EC wordt in ongeveer 2 uur tijd volledig toegediend zonder temperatuurstijging (temp voor 37,1°C, na 37,2°C) of andere bijzonderheden. Aansluitend wordt het 2e EC toegediend, tijdens het inlopen (na ongeveer 15 minuten) wordt patiënt in toenemende mate kortademig. De O2-saturatie wordt gemeten en blijkt 96%. Bij auscultatie van de longen worden beiderzijds crepitaties gehoord. Transfusie van het 2e EC wordt definitief gestaakt. Patiënt krijgt 20 mg furosemide waarop een ruime diurese volgt en de dyspnoe afneemt. Er is enige tijd na de reactie een X-thorax (AP, zittend) gemaakt met als uitslag: “De hartgrootte en vaattekening zijn binnen de norm. Geen pleuravocht, longvelden verder helder”. De conclusie van de radioloog luidt: “geen evidente overvulling”. Het lab.onderzoek dat is ingezet naar aanleiding van de reactie (bloedgroepserologie, hemolyseparameters en kweken van EC en bloed patiënt) levert geen bijzonderheden op. Het Hb is gestegen naar 6,8 mmol/L en patiënt mag huiswaarts.

Hoe zou u deze reactie beoordelen?

2.1       Transfusiereactie?

2.2       Meldcategorie?

2.3       Imputabiliteit?

Reacties op deze melding van de maand s.v.p. opsturen naar  a.v.tilborgh@tripnet.nl