Melding van de Maand 2021 – 3: Transfusiereactie met dyspnoe en koorts

Casus

Een man van 82 jaar en anemie op basis van een ernstige ileïtis bij Morbus Crohn krijgt transfusie van 1 erytrocytenconcentraat. Na twee uur, wanneer ca. 200 ml van het bloedproduct is toegediend, krijgt patiënt klachten van koude rillingen, temperatuurstijging, saturatiedaling, tensiestijging en tachycardie, zie tabel.

Voor reactie Tijdens reactie 30 min na start reactie Na reactie
Temperatuur               °C 36,8 37,9 39,0 37,2
Bloeddruk            mmHg 126/64 166/74 100/60
Zuurstofsaturatie        % 98 92 100
Pols                      sl/min. 62 102 88

De transfusie wordt gestaakt en er wordt overgegaan op toediening van fysiologisch zout. Bij onderzoek naar bloedgroepserologie en hemolyse worden geen bijzonderheden geconstateerd. De bloedkweek van patiënt die bij de reactie werd afgenomen blijkt positief te zijn voor Staphylococcus epidermidis. Ook blijkt twee dagen later een bloedkweek uit de PICC (perifeer ingebrachte centrale catheter) positief voor dezelfde verwekker. Het bloedproduct werd via deze geïnfecteerde lijn toegediend. De kweken van het bloedproduct zijn negatief gebleven.

Bespreking

De saturatiedaling bij patiënt tijdens de reactie van 6% is opvallend bij, en relevant voor, de indeling van de transfusiereactie. Deze casus laat zien dat dyspnoe ook een symptoom kan zijn bij bacteriemie/sepsis. Ondanks dat het bloedproduct niet de bron is van de bacteriëmie, kan de transfusie via de geïnfecteerde PICC de bacteriëmie mede hebben veroorzaakt.

TRIP melding: Post-transfusie bacteriëmie/sepsis, ernst 1, imputabiliteit mogelijk

In 2020 werd bij 25% van de reacties met Meldcategorie Post-transfusie bacteriëmie/sepsis melding gemaakt van ademhalingsverschijnselen. Bij de ernstige meldingen (ernstgraad 2 of hoger) betrof dit 36%. Een transfusiereactie met dyspnoe is aanleiding om de patiënt goed te observeren en onderzoek in te zetten, ook al is op dat moment de temperatuurstijging nog gering.