maart 2015

Voor een 70-jarige hematologische patiënt met een cardiaal belaste voorgeschiedenis is bij een laag Hb profylactisch een erytrocytenconcentraat aangevraagd. Na inlopen van ongeveer 2/3e van de zak wordt patiënt kortademig en verslechtert zijn conditie. De transfusie wordt afgebroken.

Onderzoek naar de reactie wordt gestart. De behandelend specialist overweegt onder andere TRALI en er wordt een thoraxfoto gemaakt. De X-thorax uitslag vermeldt een vergrote hartfiguur en Kerley-B lijntjes beiderzijds. Deze uitslag past bij volume overbelasting.

Patiënt krijgt furosemide toegediend en hierop volgt 3 liter urineproductie met verbetering van de klinische toestand.

Herhaling van bloedgroepserologisch onderzoek en biochemisch onderzoek (hemolyse parameters) leverde geen bijzonderheden op. De kweek van het bloedproduct werd positief bevonden voor Propionibacterium (huidflora).

De reactie wordt aan TRIP gemeld: Volume overbelasting (TACO), ernst 1, waarschijnlijk

Bespreking

Het is belangrijk om duidelijk in de vraagstelling te vermelden dat aan TRALI / TACO wordt gedacht bij het aanvragen van een thoraxfoto naar aanleiding van een reactie tijdens of na transfusie, zodat de röntgenoloog specifiek let op de aanwezigheid van differentiërende verschijnselen tussen TRALI en TACO.

Belangrijk voor bevestiging van de diagnose is ook de reactie op een eventueel ingestelde behandeling met diuretica: ruime diurese en afname van de dyspnoe pleit voor TACO.

In het onderzoek naar de reactie komt als bijzonderheid ook nog een positieve kweekuitslag van het erytrocytenconcentraat naar voren. Wanneer de kweekuitslag als relevante uitslag wordt beschouwd, dus niet wordt toegeschreven aan een verontreiniging bij het afnemen van de kweek, dan wordt dit door TRIP geregistreerd als nevencategorie. Het is niet aannemelijk dat er een verband bestaat tussen de bacteriële contaminatie van het bloedproduct en de reactie (TACO) die bij deze patiënt werd waargenomen.