Verslag online Biovigilantie symposium 2020/2021

Op woensdag 13 januari jl. heeft het 13e TRIP Biovigilantie symposium plaatsgevonden. Door de maatregelen rondom het corona-virus, is er voor gekozen om het symposium als webinar aan te bieden. Mede door deze laagdrempeligheid was het aantal deelnemers maar liefst 178. Hieronder vindt u het verslag van dit symposium. De presentaties kunt u inzien door op de naam van de spreker te klikken.

Arlinke Bokhorst, de directeur van TRIP, opende het symposium met een presentatie over het TRIP rapport Biovigilantie 2019 en de ontwikkelingen binnen de EU omtrent wetgeving en de COVID-pandemie. Hierna volgde drie presentaties waarin de beschikbaarheid van verschillende weefsel- en celtypen tijdens de COVID-pandemie werden toegelicht door Mirjam Fechter (Matchis), Antoon van den Bogaerdt (ETB-BISLIFE) en Annemieke de Melker (KLEM). Hierna volgde een interactieve discussie met de panelleden.

Na een pauze ging het programma verder met het onderwerp ‘menselijke fouten en organisatorische tekortkomingen’. Professor Jan Klein (patient safety engineering, TU Delft) nam ons mee in de wereld van menselijke fouten en de achtergronden hiervan. Jo Wiersum gaf uitleg over de opsplitsing van menselijke fouten en organisatorische tekortkomingen, aangevuld met interactieve casuïstiek (casuïstiek staat niet in de online presentatie). Ook na deze presentaties vond een interactieve discussie met de deelnemers plaats.

Ter afsluiting werd geproost met het eerder toegezonden Italiaanse borrelpakket en volgde een virtuele rondleiding door Rome die toegespitst was op ‘Genezen in Rome’ en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal door Sandrina Bokhorst (www.persoonlijkrome.nl). Mocht u geïnteresseerd zijn in de plattegrond met de locaties uit deze rondleiding, kunt u die via deze link aanvragen.

Bureau TRIP wil alle deelnemers en sprekers bedanken voor hun bijdrage. Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag!