Hier vindt u de voorgestelde aanpassingen in de Embryowet zoals die aan de Tweede kamer zullen worden voorgelegd.