Actueel | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IGJ vraagt uw aandacht voor het volgende

Het RIVM heeft het volgende gemeld:

Recent is bij zes personen in Nederland een lokale besmetting met het West Nile Virus vastgesteld. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze besmettingen in de regio Utrecht opgelopen, waar eerder dit jaar ook al geïnfecteerde vogels en muggen werden gevonden.

In het kader van de selectie en beoordeling van donoren wijst de IGJ op paragraaf 1.1.5., bijlage I, van Richtlijn 2006/17/EG. Deze paragraaf stelt dat, tenzij op grond van een gedocumenteerde risicobeoordeling die is goedgekeurd door de Verantwoordelijke Persoon als bedoeld in artikel 4.4 van het Eisenbesluit Lichaamsmateriaal 2006 anders wordt besloten, donoren van donatie zijn uitgesloten als er onder meer sprake is van systemische infecties die op het tijdstip van donatie niet onder controle zijn, zoals bacteriële ziekten, systemische virale, fungale en parasitaire infecties en significante lokale infecties in de te doneren weefsels en cellen.

Ter inspiratie: Het WNV Preparedness Plan van de Europese Commissie geeft aanbevelingen voor mogelijke maatregelen bij bloeddonatie indien een potentiële donor verblijft in een besmet gebied (affected area) of zo’n gebied heeft bezocht  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/wnv_preparedness_plan_2012.pdf

IGJ: “Als u ons gevoelige informatie wilt sturen, gebruik dan een veilige mail oplossing of ons beveiligd portaal (Rijkscloud). Zie voor meer informatie onze website https://www.igj.nl/contact