Jaarlijks stelt TRIP voor de hemovigilantie benchmarking grafieken beschikbaar aan de ziekenhuizen. Hierin worden de aantallen meldingen (per 1000 toegediende bloedproducten) van een instelling uitgezet naast het gemiddelde van alle ziekenhuizen. De benchmarking grafieken over meldingen uit het meldjaar 2022 zijn per instelling beschikbaar maar worden niet standaard toegestuurd. Indien u prijs stelt op een digitale versie van deze grafieken, kunt u deze opvragen via info@tripnet.nl.