Houders van een Wvkl-erkenning (weefselinstellingen en orgaanbanken) dienen te zorgen dat de gegevens bij Farmatec up-to-date zijn. Denk hierbij ook aan de (contact)gegevens (o.a. e-mail) van de verantwoordelijk persoon of het doorgeven van een nieuwe verantwoordelijk persoon. Dit is wettelijk verplicht en onder andere belangrijk voor het geval de overheid contact met de Wvkl-erkende weefselinstelling of orgaanbank wenst op te nemen. Zie voor meer informatie en hoe wijzigingen doorgegeven kunnen worden: https://www.farmatec.nl/vergunningen/erkenning-weefselinstelling—orgaanbank

Logo Farmatec