26 maart 2020

De preventie van COVID-19 heeft verstrekkende gevolgen, ook voor transplantatie van menselijk lichaamsmateriaal. Hieronder vindt u de maatregelen die in Nederland zijn genomen om donoren, ontvangers en werkers in de gezondheidszorg zoveel mogelijk te beschermen.

Postmortale weefsels

Voor alle postmortale weefsels (cornea, sclera, huid, cardiovasculaire- en musculoskeletale weefsels) gold dat per 15 maart 2020 geen donatie plaats mocht vinden tot nader order. Per 21 maart vindt weer uitname plaats van oogweefsel en hartkleppen bij orgaandonoren, mits de donor negatief is getest op corona-19. Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrieven van de NTS. Weefsels die op voorraad zijn in ziekenhuizen en klinieken kunnen nog getransplanteerd worden bij spoedindicaties.

Eilandjes van Langerhans vallen onder de regels van orgaandonatie, maar worden op dit moment niet geïsoleerd uit pancreas. Er vinden dus ook geen transplantaties plaats.

Musculoskeletale weefsel van levende donoren

Tot nader order worden geen heupkoppen of kraakbeen van levende donoren verkregen. De meeste ziekenhuizen voeren geen electieve operaties meer uit waaronder o.a. heupkop-vervangende operaties vallen.

Autoloog schedelbot wordt bij neurologische operaties wel uitgenomen en opgeslagen.

Medisch geassisteerde voortplanting

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft een richtlijn uitgebracht voor geassisteerde voortplanting. Lopende behandelingen met stimulatie middels hCG zullen doorgang vinden. Er zullen geen nieuwe behandelingen worden gestart. Ook donatie van sperma en eicellen is tot nader order uitgesteld. Alleen het verkrijgen van sperma, eicellen, embryo’s en reproductieve weefsels voor fertiliteitspreservatie om oncologische redenen zal nog wel plaatsvinden. U vindt hier uitgebreide informatie over COVID-19, vruchtbaarheid en zwangerschap.

Stamceldonatie en -transplantatie

Medisch noodzakelijke stamceltransplantaties kunnen plaatsvinden. Lopende mobilisaties bij donoren kunnen voltooid worden. Donoren dienen aan de gebruikelijke voorwaarden t.a.v. het corona-19 virus te voldoen zoals aanbevolen door de WMDA. Indien het moeilijk is een geschikte donor te vinden kan de WMDA hierin ondersteunen. Mogelijk kan een navelstrengbloed-transplantatie ter vervanging worden aangeboden.