Het ministerie van VWS heeft de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl) op een aantal belangrijke punten geactualiseerd en nodigt alle professionals in het weefsel- en celveld nadrukkelijk uit deze consultatie wet te bestuderen en eventueel van commentaar te voorzien. Hiervoor is een online consultatie ingericht. Via Overheid.nl | Consultatie Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving (internetconsultatie.nl) heeft u de mogelijkheid uw reactie in te sturen. De consultatie is geopend tot en met 7 december a.s.