Verslag symposium Weefselvigilantie 2012

Op woensdag 28 november 2012 heeft TRIP haar jaarlijkse symposium ‘Weefselvigilantie’ georganiseerd in het karakteristieke Museum Boerhaave te Leiden. De sprekers wisten de deelnemers te informeren over actuele thema’s binnen het werkveld van weefselvigilantie onder voorzitterschap van Arlinke Bokhorst (directeur TRIP).

Dr. Angelika Dräger (VU Medisch Centrum) gaf een toelichting op het weefselvigilantie platform in het VUMC. Ingegaan werd op specifieke zaken zoals het regelen van de communicatie en overdracht tussen verschillende instellingen onder één dak. Dr. Pim Janssens (Ziekenhuis Rijnstate) sprak daarna over veilig en verantwoord werken met gameten in het laboratorium. Een fertiliteitslaboratorium is bijzonder omdat met het ‘materiaal’ dat wordt uitgegeven, voortbrenging van mensen wordt nagestreefd – “een uniek en onomkeerbaar proces met grote emotionele impact”, aldus Janssens. Vervolgens werd gesproken over de St. Maartenskliniek, die binnen de eigen instelling een botbank beheert. Dr. Dick van der Schaaf (orthopedisch chirurg) vertelde over de praktijk, voordelen, risico’s en verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Na de koffiepauze werd een interactieve casuïstieksessie verzorgd door Pauline Zijlker (vigilantiearts bij TRIP). Aan de hand van illustratieve voorbeelden kregen deelnemers inzicht in de wijze waarop meldingen van bijwerkingen en voorvallen in de weefselketen worden geanalyseerd. Deelnemers hebben daarbij kennisgenomen van Europese criteria voor het verplicht melden van ernstige voorvallen. Tijdens de lunchpauze bestond voor deelnemers de mogelijkheid om de ruimtes van Museum Boerhaave te bezichtigen.

De middagsessie startte met een presentatie van Arlinke Bokhorst (TRIP) over de resultaten  zoals weergegeven in ‘TRIP Rapport 2011 Weefselvigilantie’ en waarbij ook de belangrijkste aandachtspunten voor weefselvigilantie in de toekomst werden besproken. Daarna sprak Dr. Annie Rietveld (IGZ) over ATMPs en ziekenhuisuitzonderingen. Gesproken werd over typen ATMPs, toepassing in ziekenhuis uitzondering, Europese toepassing, ATMPs in klinisch onderzoek en meldingen of tekortkomingen in het omgaan met ATMPs. Vervolgens werd in de presentatie van Ed Jansen (arts, MBA, ministerie van VWS) ingegaan op de wijze waarop vigilantie rondom medische hulpmiddelen is ingericht en versterkt zal worden onder de vernieuwde Europese regelgeving.

In de afsluitende presentatie gaf Dr. Ingrid Geesink (Rathenau Instituut) een uiteenzetting over handel in menselijk lichaamsmateriaal. Hoewel donatie van lichaamsmateriaal volgens de Nederlandse wet vrijwillig en onbetaald moet plaatsvinden, is met name internationaal een markt ontstaan waarin wordt verdiend aan delen van het menselijk lichaam. In deze presentatie zijn verschillende argumenten rondom donatie, betaling en kwaliteit, en de manieren waarop we kunnen omgaan met de effecten van een internationale markt voor lichaamsmateriaal ter sprake gekomen.

Na afloop van het symposium kon onder het genot van een hapje en drankje nog even nagepraat worden. TRIP kijkt terug op een inspirerende  dag, waarin de deelnemers uit het veld van weefsels en cellen, samen met vertegenwoordigers uit ziekenhuizen en gebruikers uitgebreid van gedachten hebben kunnen wisselen over mogelijkheden om de kwaliteit van de humaan lichaamsmateriaal te verbeteren.