Verslag symposium Biovigilantie 2015

Op 18 november 2015 vond het 8e TRIP symposium Biovigilantie plaats. Dit jaar is als locatie de centraal gelegen Domus Medica te Utrecht gekozen. De hoofd-thema’s van deze dag waren: de implementatie van de Single European Coding en het melden van voorvallen en bijwerkingen, tevens aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  Het symposium werd bezocht door 99 deelnemers. Dit is het hoogste aantal wat in de afgelopen jaren heeft deelgenomen! De deelnemers waren afkomstig uit diverse sectoren binnen de weefsel- en celtransplantatieketen; ziekenhuizen, weefsel-instellingen, laboratoria, overheidsinstellingen etc.

Indien u op de naam van de presenterende persoon klikt, krijgt u de dia’s van de presentatie in PDF-format te zien.

De ochtend werd geopend door de voorzitter van Stichting TRIP en tevens ochtendvoorzitter, Martin Schipperus, die iedereen welkom heette en de sprekers van de ochtend aankondigde. De eerste spreker was Arlinke Bokhorst die het TRIP Biovigilantie Rapport  van 2014 toelichtte en enkele acties van TRIP aankondigde. Daarna volgde een vragenuur aan de inspecteurs van de Inspectie voor de gezondheidszorg Jeroen van Baare en Alice van Sliedregt.

Na een koffiepauze vonden twee parallelsessies plaats. De sessie over de Single European Coding (SEC) van weefsel- en celproducten was bedoeld voor de verantwoordelijk personen van weefselinstellingen. Frank van Linden van het Ministerie van VWS presenteerde als eerste over de weefselcodering in Nederland. Daarna volgde Petra van Krimpen die praktijkvoorbeelden gaf van implementatie van de SEC. Zij werd gevolgd door Wim Hoekstra die de IT aspecten besprak. Hierna volgde een discussie over de implementatie.

De tweede parallelsessie droeg de titel Biovigilantie en was o.m. bedoeld voor biovigilantie-functionarissen, -medewerkers en -coördinatoren. Als eerste presenteerden Carla van Ginkel en Yvon van Maaren de resultaten van een enquête over wensen t.a.v. het oprichten van een biovigilantieplatform. Daarna nam Dick van Kalkeren het woord over weefseldistributie in Nederland. Als derde gaf Marjan Happel een toelichting over het nieuwe TRIP meldsysteem dat in 2016 in gebruik genomen gaat worden.

Het middagprogramma bestond uit drie parallelsessies die gericht waren op de verschillende weefsel- en celtypen: Weefsels, hematopoëtische stamcellen en cellen voor therapeutische doeleinden  en geassisteerde voortplanting. Alle drie de sessies begonnen met een presentatie over het betreffende weefsel- en celtype en het grensoverschrijdende verkeer hiervan in de EU, zoals geïnventariseerd in het EU over  project waaraan TRIP heeft  deelgenomen.

Theo de By vertelde over weefsel, Anne-Marie van Walraven over hematopoëtische stamcellen en Ingrid Geesink over geassisteerde voorplanting. Helaas kunnen deze presentaties (nog) niet beschikbaar gesteld worden omdat het rapport hierover nog niet gepubliceerd is.

Daarna volgde per weefsel- of celtype een workshop over het melden van voorvallen en bijwerkingen geleid door Pauline Zijlker (weefsel), Jo Wiersum (hematopoëtische stamcellen en cellen voor therapeutisch doel) en Marjan Happel (gameten en embryo’s).

Na afloop van het symposium kon iedereen nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Bureau TRIP kijkt terug op een zeer geslaagde dag en bedankt alle deelnemers en sprekers voor hun komst en bijdrage!