Verslag Biovigilantie Symposium 2023

Op woensdag 15 november 2023 heeft het 16e TRIP Biovigilantie Symposium plaatsgevonden in Kasteel Woerden te Woerden. Hieronder vindt u het verslag van deze dag. De dag stond in het kader van de donor en donorvigilantie De presentaties kunt u inzien door op de naam van de spreker te klikken.

Disclaimer: Alle presentaties zijn alleen ter inzage en mogen niet zonder toestemming van de spreker én TRIP gebruikt worden.

Jaap Jan Zwaginga, directeur van TRIP, opende deze dag door iedereen welkom te heten en een korte introductie te geven over de locatie. Hierna vervolgde hij zijn presentatie met de bijna volledige participatie van het veld in het aanleveren van activiteitscijfers en het melden van ernstige en niet ernstige bijwerkingen, voorvallen en donatiecomplicaties. Ook werd de toekomst van de biovigilantie besproken, waarbij de nieuwe verordening vanuit Europa ertoe zal leiden dat toepassende instellingen en weefselinstellingen zich dienen te registreren in een Europees register, maar ook dat de donoren meer beschermd zullen worden in deze verordening.

Hierna volgde een presentatie over postmortale donoren. Charlotte van Koesveld van WeefselUitname Organisatie Nederland (WUON) gaf een uniek kijkje in de organisatie van de weefseldonatie en meer specifiek de logistiek rond de uitname, de zorgvuldige reconstructie van de donor en de aflevering bij de weefselbanken.
In de tweede en derde presentatie stond de levende donor centraal. De eerste presentatie over de levende donor betrof de stamceldonor. Claudia Ootjers (LUMC) legde niet alleen uit welke bronnen van stamcellen en type donoren er zijn, maar ook werden de screening, vigilantie en de dilemma’s rondom donatie besproken. Hierna presenteerde Sjors van Kats (ETB-BISLIFE) de minder bekende levende donor donatieketen van heupkoppen, placenta, kraakbeen, schedelbot en kraakbeencellen en hoe dit ‘restmateriaal’ een behandeling kan zijn voor iemand anders, maar ook hoe eigen weefsel of cellen opnieuw gebruikt kunnen worden ten behoeve van eigen behandeling.

Na deze presentaties en een kleine koffiepauze werden de deelnemers verdeeld over twee zalen.
In de parallelsessie ‘waar zijn de cijfers voor TRIP?’ gaf Sanneke Matlung (bureau TRIP) een korte introductie over waarom TRIP deze cijfers ieder jaar wil weten. Hierna vertelde Carla Brunke (VieCuri MC) hoe in haar ziekenhuis de cijfers via een query in het patiënteninformatiesysteem aangevuld met gegevens uit fysieke mappen op de OK worden verkregen. Sjors van Kats sloot de sessie af door het perspectief vanuit de weefselinstelling toe te lichten.

In de andere parallelsessie werd de presentatie “Microbiological Risk of Contamination Assessment tool (MiRCA) for tissues and cells” verzorgd door Johan Guns (UZ Brussel). Met deze gevalideerde tool wordt een gekwantificeerde risicoschatting mogelijk door het gebruik van informatie over omstandigheden tijdens verkrijgen en/of  bewerken, zoals wijze van afname, transport, manipulaties, omgevingslucht expositie en minder intensief getraind personeel, op het introduceren van microbiële contaminatie van lichaamsmaterialen.

Na de lunch gaf Rik van Leiden (NTS) uitleg over de nieuwe donorwet, die in 2020 is ingegaan. Ook gaf hij enige voorlopige resultaten van het onderzoek naar de effecten van de nieuwe wet. Hierna volgde een presentatie van Annemette Arndal-Lauritzen. Zij is op de Deense locatie van de European Sperm Bank werkzaam en gaf een inkijk in de screeningsprocedure rondom semendonatie, maar ook hoe het matchen van een donor met een wensmoeder op genetisch niveau in zijn werk gaat.
Tijdens de plenaire casuïstieksessie presenteerde Joop Heijnen (bureau TRIP) een casus van een voorval in de keten van hematopoëtische stamcellen en cellen voor therapeutisch doel en Sanneke Matlung presenteerde een voorval in de keten van de overige weefsels en cellen. De presentaties werden afgesloten door Layla de Jonge (bureau TRIP); zij vertelde over advanced therapeutic medical products (ATMP’s). In de afgelopen jaren zijn er vanuit TRIP en Lareb stappen gemaakt in de opzet van een meldingssysteem in het kader van vigilantie rondom ATMP’s.

Een bingo aan het einde van de dag, waarbij het niet alleen op geluk aankwam, maar de deelnemers ook aan de tand werden gevoeld over de onderwerpen die de revue waren gepasseerd, gaf een vrolijke afsluiting en een opstap naar de borrel.

Bureau TRIP wil alle deelnemers en sprekers bedanken voor hun komst en bijdrage aan de interessante discussies. Wij kijken terug op een geslaagde dag.