Verslag Biovigilantie symposium 2019

Op woensdag16 oktober 2019 heeft het 12e TRIP Biovigilantie Symposium plaatsgevonden in de Stadsgehoorzaal van Leiden. In de ochtend werd dit verzorgd door TRIP en in de middag konden de deelnemers aansluiten bij het congres van de European Association of Tissue and Cell Banks (EATCB). Vanwege de vele internationale deelnemers was de voertaal Engels.

Hieronder vindt u het verslag van deze dag. De presentaties kunt u inzien door op de naam van de spreker te klikken.

Disclaimer: Alle presentaties zijn alleen ter inzage en mogen niet zonder toestemming van de spreker én TRIP gebruikt worden.

Arlinke Bokhorst, directeur van TRIP, opende deze dag door iedereen welkom te heten en een korte introductie te geven over de stad Leiden alsmede over TRIP en de Biovigilantie in 2018.
Ans van Pelt, professor Translationele Reproductieve  Biologie in het AMC-UvA te Amsterdam, gaf daarna een presentatie over verkrijgen, bewerken en bewaren van sperma en testiculair weefsel. Zij vertelde over het verschil tussen vrouwelijke en mannelijke geslachtsklieren en de verschillen in de ontwikkeling van de gameten. Ook werd er uitgebreid gesproken over fertiliteitspreservatie van sperma of  testiculair weefsel.
Vervolgens sprak Ina Beerendonk, gynaecoloog in het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen, over cryopreservatie en transplantatie van ovariumweefsel: de stand van zaken in Nederland en wereldwijd. Zij vertelde onder andere over de indicaties, opslag en transplantaties, resultaten en risico’s met betrekking tot transplantatie van ovariumweefsels (herintroductie van metastasen).

Na deze interessante start en een kleine koffie pauze gaf Marjan Happel, Biovigilantie coördinator bij TRIP, een presentatie over Biovigilantie in Nederland en de Europese Unie. Er is door middel van een EU-survey onderzoek gedaan naar verzamelen van data, meldingen van voorvallen en bijwerkingen en rapportage van deze data aan de Europese Commissie voor biovigilantie.  De leerzame uitkomst van deze survey werd in deze presentatie  toegelicht.

Hierna volgde een interactieve workshop over Serious Adverse Reactions and Events welke geleid werd door Jo Wiersum, landelijk coördinator bij TRIP, en was opgebouwd als quiz. Tijdens deze workshop werden er diverse casus besproken, gepresenteerd door: Sjors van Kats over botproducten, Anne Cathrine Bollerup over een genetische afwijking  bij een kind verwekt met donorsperma en Judith Lie besprak een casus over perifere bloedstamcellen. Tijdens deze workshop kon men antwoorden op vragen met Ja en Nee door middel van rode en groene kaarten en kon men hun antwoorden toelichten via de ‘catch box’ microfoon – wat zorgde voor enkele hilarische momenten.

Als vervolg op deze enerverende workshop was het tijd voor een uitgebreide lunchpauze in de Breezaal van de Stadsgehoorzaal.

Na de lunch konden de deelnemers aan het TRIP Biovigilantie suymposium de opening van het jaarlijkse congres van de EATCB meemaken. Daar werden presentaties over 3D bot- printen, hart reconstructie en het kweken van cornea-cellen gegeven. Na een korte pauze zijn presentaties gegeven over de behandeling van brandwonden met gekweekte autologe  huid, transplantatie van limbale stamcellen en de eerste bilaterale handtransplantatie in Nederland.

Daarna werd het congres officieel geopend door de Burgemeester van Leiden en volgde nog een gezellige welkomstborrel.

Het EATCB congres werd de dagen erna voortgezet. Op donderdag 17 oktober hield Annemiek Rijneveld (lid van de Advieskamer Biovigilantie van TRIP) een presentatie over de veiligheid van getransplanteerde cornea op basis van TRIP gegevens.

Bureau TRIP wil alle deelnemers en sprekers bedanken voor hun komst en bijdrage en de organisatie van het EATCB congres voor de mogelijkheid aan te sluiten bij hun congres. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag.