Verslag Biovigilantie Symposium 2018

Op woensdag 28 november 2018 heeft het 11e TRIP Biovigilantie symposium plaatsgevonden in Maastricht. Dit symposium, dat in samenwerking met het Maastricht UMC+ werd georganiseerd, stond vooral in het teken van donatie en donorvigilantie. Hieronder vindt u het verslag. Als u op de naam van de spreker klikt kunt u de presenatie inzien.

De avond voorafgaande aan het symposium heeft TRIP een ‘Social Event’ georganiseerd voor sprekers, deelnemers en organisatie. Onder begeleiding van een gids werd een stadswandeling gemaakt door het centrum van Maastricht, onderbroken door de gangen van het diner in drie verschillende restaurants.

Hans Fiolet (directeur Patiënt & Zorg van het MUMC+) heeft de dag geopend met een woord van welkom en een korte presentatie over de implementatie van biovigilantie in het MUMC+ en werd gevolgd door Mor Dickman (corneatransplantatie en refractiechirurgie MUMC+) die een voordracht gaf over twee indrukwekkende revoluties binnen de corneatransplantaties in het afgelopen decennium (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty en gecultiveerde autologe limbale stamceltransplantatie). Wim de Jongh (regionaal teamleider NTS) nam ons vervolgens mee langs het traject van een donatieprocedure en liet daarbij zien hoeveel disciplines bij een dergelijk proces betrokken zijn. Hemo- en biovigilantiecoördinator van het MUMC+, Judith Lie, liet zien hoe haar functie vorm heeft gekregen binnen haar eigen organisatie, maar liet tevens zien dat dit bij verschillende ziekenhuizen heel anders van opzet kan zijn. Tineke Wind (transplantatie coördinator en research MUMC+) gaf ons een update over de huidige en toekomstige wetgeving rondom orgaandonatie. Als laatste voor de lunch deelde Marjan Happel (Coördinator biovigilantie bureau TRIP) de stand van zaken met betrekking tot de Single European Coding (SEC).

Tijdens de uitgebreide lunchpauze was er de gelegenheid om onder begeleiding het IVF-laboratorium te bezoeken of een demonstratie (gegeven door enthousiaste leden van het Zelfstandig Uitname Team Zuid-Oost) van nierperfusie t.b.v. transplantatie bij te wonen.

Na de lunch waren er drie parallelsessies. De eerste sessie betrof geassisteerde voorplanting (ART) waarin John Dumoulin (klinisch embryoloog, hoofd IVF-laboratorium MUMC+) vertelde over preïmplantatie genetisch testen en door Martine Nijs (voormalig klinisch embryoloog van Nij Geertgen) werd stil gestaan bij eiceldonatie. Marjan Happel (Coördinator biovigilantie bureauTRIP) heeft donatiecomplicaties bij geassisteerde voortplanting toegelicht. De sessie over hematopoëtische stamcellen en therapeutische cellen werd geleid door Anne-Marie van Walraven (beleidsmedewerker TRIP) met medewerking van Monique Grommé (hoofd stamcellaboratorium MUMC+). Daarnaast leidde Jo Wiersum (Landelijke coördinator bureau TRIP) samen met René ten Broeke (verantwoordelijk persoon Botbank MUMC+) tegelijkertijd een sessie over weefsels.

Arlinke Bokhorst (Directeur bureau TRIP) gaf de laatste voordracht van de dag over Biovigilantie in 2017 en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in de EU. De dag werd afgesloten met een samenvatting van de dag en een dankwoord door Martin Schipperus (voorzitter Stichting TRIP).

Hierna was er nog de gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje, alvorens de (voor velen) lange reis huiswaarts te maken. Bureau TRIP wil alle deelnemers en sprekers bedanken voor hun komst en bijdrage, het MUMC+ voor de organisatie en locatie en kijkt terug op een zeer geslaagde dag.