Verslag symposium Weefselvigilantie 2011

Op 30 november jl. werd het vierde Symposium Weefselvigilantie georganiseerd, wederom in de Aula van het HagaZiekenhuis locatie Leyweg.

Na de opening door Martin Schipperus, voorzitter van Stichting TRIP, werd door hem het “TRIP rapport 2010, Weefselvigilantie” gepresenteerd. Vervolgens werd door Hilga Katerberg een presentatie gegeven  over “Nieuwe wetgeving t.a.v. orgaanvigilantie” die in 2012 in Nederland geïmplementeerd zal worden.

Daarna werd een aanvang gemaakt met het hoofdthema: “Veiligheid, traceerbaarheid en risicomomenten” in de weefsel- en celketens. Als eerste gaf Arlinke Bokhorst (BISLIFE) een presentatie genaamd “Van donor tot ontvanger” waarin een algemeen beeld van het hoofdthema werd gegeven. Daarna werd specifiek op verschillende type weefsels en cellen ingegaan. De “Hematopoëtische stamcellen” werden belicht door Tanja Netelenbos, internist-hematoloog van het LUMC en de “Voortplantingscellen en embryo’s” door Jits Schipper, gynaecoloog van het Erasmus MC.

Na de lunch werd een presentatie over “Huid” gegeven door Nelleke Richters van de ETB.

Jo Wiersum van bureau TRIP hield de presentatie over “Bot”. Vanwege een gelijktijdig congres was het niet gelukt om een orthopeed als spreker te vragen. “Cornea” werd gepresenteerd door Annemiek Rijneveld van het Westfriesgasthuis en VUmc. De laatste presentatie die onder het hoofdthema viel betrof “Hartkleppen en vaten” en werd gepresenteerd door Jos Bekkers, thoraxchirurg van het Erasmus MC.

In de afsluitende presentatie liet Marjan Happel van bureau TRIP de resultaten zien van een enquête betreffende de “Implementatie van weefselvigilantie in ziekenhuizen”. Hierna kon bij een hapje en een drankje nog even nagepraat worden.