De benchmarking grafieken over meldingen uit het meldjaar 2021 zijn per instelling beschikbaar, maar worden niet standaard toegestuurd. Indien u prijs stelt op een digitale versie van deze grafieken, kunt u deze opvragen via info@tripnet.nl.