Op 18 december 2018¬†heeft Michael Wilson zijn proefschrift ‘Preventive blood management in colorectal cancer surgery: The controversial role of iron’ met succes verdedigd. In de senaatskamer van het Academiegebouw in Leiden werd hij de tweede TRIP-promovendus. Wij feliciteren Michael van harte en wensen hem veel succes met zijn verdere loopbaan!