Gezien de relevantie van Omniplasma® binnen de transfusieketen, alsmede de bekendheid van het hemovigilantie meldsysteem van TRIP bij de gebruikers, wordt de mogelijkheid om bijwerkingen van Omniplasma® via TRIP te melden gehandhaafd. Met ingang van 2018 zal TRIP zorgen dat meldingen van bijwerkingen/transfusiereacties geanonimiseerd worden doorgemeld naar Bijwerkingencentrum Lareb. Bijwerkingencentrum Lareb zal de meldingen coderen volgens de internationale standaarden en doorzetten naar de Europese EudraVigilance database. Door de nieuwe afspraken worden alle meldingen op Omniplasma® direct in de Lareb databank opgenomen. Hiermee is het mogelijk om de meldingen te analyseren en nieuwe kennis van bijwerkingen bij gebruik van Omniplasma® te signaleren.

Lees meer over de werkafspraken en veel gestelde vragen.