Via het online meldpunt Reisbewegingen Orgaantransplantaties worden gegevens verzameld voor orgaantransplantaties waarbij een Nederlandse patiënt voor de transplantatie naar het buitenland is gereisd.

Deze reisbewegingen kunnen plaatsvinden in het kader van illegale transplantaties. Om zicht te krijgen op deze misstanden is meer kennis nodig. Kennis die wordt gebruikt om passend preventief beleid op te stellen en samen met andere Europese landen afspraken te maken om de veiligheid van patiënten en donoren te vergroten.

Stichting TRIP zal de verdere afhandeling van uw melding verzorgen. Daartoe aangewezen medewerkers van de Stichting TRIP hebben als enige inzage in de aangeleverde informatie. Voor algemene vragen over het meldproces kunt u contact opnemen met orgaanhandelmelding@tripnet.nl. Let op: vanwege anonimiteitsborging gelieve geen vragen stellen over specifieke meldingen. Voor informatie over orgaanhandel en het plaatsen van een melding kunt u terecht bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Stichting TRIP is het nationale bureau voor vigilantie van bloed, weefsels en cellen. Alle ongewenste voorvallen en bijwerkingen die zich bij de bereiding en toepassing van deze humane lichaamsmaterialen voordoen, worden bij TRIP gemeld en onderzocht, met als doel de kwaliteit en veiligheid van deze humane producten te versterken. Orgaandonatie en -transplantatie vallen hier niet onder. De stichting TRIP werkt mede in opdracht van het Ministerie van VWS, maar staat hier formeel los van.