Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het bericht dat op zondag 21 november 2021 is overleden Anneke Brand, emeritus hoogleraar transfusiegeneeskunde.

Met haar gedrevenheid en deskundigheid heeft Anneke Brand de kennis over transfusiegeneeskunde in Nederland een belangrijke impuls gegeven. Als hematologe kende zij als geen ander het belang van bloedproducten voor de behandeling van patiënten. In haar carrière als hoogleraar heeft zij de heilzame werking ervan onderwezen, maar ook de bijwerkingen van bloed uitvoerig onderzocht. Juist het risico op nadelige gevolgen van bloedtransfusies maakte haar tot een groot pleitbezorger van het systematisch monitoren van de complicaties ervan: de vigilantie. Vanaf de oprichting van de Stichting TRIP (Transfusie en Transplantatie Reacties in Patiënten) heeft zij als expert en bestuurslid een belangrijke bijdrage gehad bij verzamelen en wetenschappelijk analyseren van deze reacties, zodat geleerd kan worden hoe bloedtransfusies veiliger te maken. Daarbij verloor zij ook de belangen van donors niet uit het oog, zowel de bloed- als de stamceldonors. Hun veiligheid immers is essentieel voor de behandeling van patiënten.

Voor de staf van bureau TRIP, bestuurders en alle vigilantie experts is Anneke Brand een grote bron van inspiratie geweest. Wij zullen het werk in haar geest voortzetten.