De Raad van Europa heeft een nieuwe handleiding gepubliceerd om de implementatie te faciliteren van het beginsel dat het menselijk lichaam en menselijk lichaamsmateriaal als zodanig geen financieel gewin mag opleveren.  De handleiding is ontwikkeld onder auspiciën van de Commissie voor Bio-ethiek en goedgekeurd door de Europese Commissie voor orgaantransplantatie.