vochtbalans

Is er sprake van minimaal één van onderstaande punten?

  • positieve vochtbalans/gewichtstoename
  • recente start of extra toediening medicatie i.v.m hartfalen of nierinsufficiëntie of overvulling

Vorige