pols & tensie

Heeft patiënt een cardiaal belaste voorgeschiedenis? Denk aan:

  • hartfalen
  • kleplijden
  • ritmestoornis
  • recent myocardinfarct