Monitoren patiënt met verhoogd risico op volume overbelasting bij transfusie (TACO launch)

Deze tool hoort bij het zakkaartje monitoren patiënt met verhoogd risico op volume overbelasting bij transfusie.


Zijn er bij deze patiënt risicofactoren voor TACO bekend?