Risico inschatting volume overbelasting bij transfusie (TACO launch)

Deze tool hoort bij het zakkaartje risico inschatting volume overbelasting voorafgaand aan een bloedtransfusie.


Beoordeel klinische situatie patiënt voor toediening van een bloedproduct.