pompfunctie

Zijn er aanwijzingen voor hartfalen/decompensatio cordis?