In samenwerking met de Hogeschool Breederode in Rotterdam, is een in-company programma samengesteld van vijf dagen, verspreid over zes maanden. In deze vijf dagen worden vrijwel alle aspecten van de uitvoer en ondersteuning van klinisch wetenschappelijk onderzoek op een heldere en interactieve manier onderwezen. Met deze kennis kunnen de HM en de KCs (io) met meer deskundigheid de uitvoer van klinisch transfusie onderzoek in de ziekenhuizen begeleiden. De scholing start in maart a.s., meer informatie via het Consortium.

Zie ook de informatiebrief en de voorlopige indeling van het programma.