TRIP infographic evaluatie

Steeds meer krijgt TRIP het verzoek om de infographics niet meer fysiek toe te sturen omdat een online exemplaar voldoende is. Met deze enquête willen wij graag bij onze contactpersonen inventariseren of u het toesturen van de infographic wel/niet op prijs stelt.
Stelt u het toesturen van de TRIP infographic op prijs?
Adres
Emailadres
E-mailadres Raad van Bestuur

Hartelijk dank voor uw medewerking!