Recent heeft TRIP meegewerkt aan een internationale publicatie over het beoordelen van de ernstgraad van (bloed) donatiecomplicaties. Er blijken grote verschillen te zijn tussen landen in die beoordeling, waardoor je de incidentie van complicaties niet goed onderling kan vergelijken. Een internationale werkgroep heeft een tool ontwikkeld waarmee een betere uniformiteit kan worden bereikt. De publicatie kan op aanvraag worden toegestuurd.