Het zesde TRIP symposium Biovigilantie vond dit jaar plaats op woensdag 13 november in het MeetingDistrict te Nieuwegein. Met 84 deelnemers en 10 sprekers is er duidelijk een stijgende lijn in het aantal aanmeldingen zichtbaar! Iets waar wij als bureau TRIP trots op zijn. De deelnemers waren afkomstig uit diverse sectoren binnen de gezondheidszorg; ziekenhuizen, weefselinstellingen, laboratoria, overheidsinstellingen etc. Indien u op de naam van de presenterende persoon klikt, krijgt u de dia’s van de presentatie in PDF-format te zien. ’s Morgens waren de deelnemers in de gelegenheid om een van de twee parallelsessies bij te wonen. Er kon gekozen worden uit een workshop over de Eurocet 128 codering van weefsels en cellen en een sessie over de dagelijkse praktijk van Biovigilantie.

De Eurocet workshop was bedoeld voor de Verantwoordelijk Personen van weefselinstellingen en werd ingevuld door Arlinke Bokhorst (bureau TRIP), Paul Ashford (ICCBBA/Eurocet 128), Ineke Slaper (UMCU/ISBT128) en Frank van Linden (VWS). In de andere sessie stond de praktijk van biovigilantie centraal. TRIP had een aantal sprekers uitgenodigd die allen met beide voeten in de praktijk staan: Elles Arxhoek (kwaliteitsmanager Euro Cornea Bank), Richard van der Linden (Senior QA/RA Consultant Signifix BV), Wim Koolwijk (Weefselvigilantie coördinator HagaZiekenhuis) en Marjan Happel (Bureau TRIP). Het middagprogramma werd voorgezeten door dr. Martin Schipperus, voorzitter Bestuur TRIP.

Het TRIP rapport 2012 werd toegelicht door Arlinke Bokhorst (directeur Bureau TRIP).  Marja van Wijk presenteerde, namens de Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde, het initiatief van een medische adviesraad weefselveiligheid. Om de rol van de Verantwoordelijk Persoon nader toe te lichten was Richard van der Linden gevraagd hier een presentatie voor te verzorgen. Na een theepauze was het tijd voor IGZ-inspecteur Jeroen van Baare die uitleg gaf over het melden van ernstige voorvallen of bijwerkingen aan de IGZ. De middagsessie werd afgesloten met een presentatie van Claudette de Vries (RIVM) over het signalerings-systeem (nieuwsbrief) van de trends en ontwikkelingen op het gebied van lichaamsmateriaal.

Bureau TRIP kijkt terug op een zeer geslaagde dag en bedankt alle deelnemers voor hun komst en bijdrage!