Dit congres wordt gehouden in het Marriott Hotel in Den Haag.
Informatie over het programma en registratie kunt u vinden in de uitnodiging.